فاز ۸ پردیس پروژه کویر سازان هامون(جهاد نصر) بلوک ۵۶ طبقه ۴

۱۰۵متری .بلوک ساکن دار و ۳نبش و لوکیشن عالی

۱۰۶متر مفید+پارکینک مسقف

قیمت ۹۶۵ میلیون

۰۹۱۹۵۰۰۰۸۶۲ بافهمی