اجرای کناف در پردیس فازهای ۱۱و۸و۵

اجرای کناف در پردیس با مصالح درجه ۱ کناف ایران فقط فازهای ۸ و ۱۱ و ۵ بدون کم کاری در مصرف مصالح و با قویترین اسکلت و سازه دور باکس .دکوراتیو و فلت و … با تنظیم قراداد کتبی و تحویل اسرع وقت

کیفیت خوب = مبلغ خوب هیچ ارزانی بی دلیل نیست

ا

تلفن تماس ۰۹۱۲۴۴۵۶۲۴۸____۰۹۱۹۵۰۰۰۸۶۲