افزايش آورده متقاضيان مسکن مهر پرديس

عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید گفت : قیمت واحدهای مسکن مهر فاز۱۱ پردیس افزایش می یابد ومردم باید آورده‌ خودرا افزایش دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،‌ حبیب الله طاهرخانی افزود :آورده قبلی متقاضیان مسکن مهرپردیس در فازیازده، ۲۶میلیون ۴۰۰هزارتومان تا ۲۷ میلیون تومان بوده است که این مبلغ براساس ۷۰درصد اصل آورده بوده است .
وی گفت : هریک از متقاضیان مسکن مهر فاز۱۱ باید مجموع آورده آنان به ۳۷میلیون ۵۰۰هزارتومان افزایش یابد .
طاهرخانی با بیان اینکه واحد هایی که قراربود درهفته دولت واگذارشود ،به علت آماده نبودن آب ،گاز ،برق وفاضلاب قراراست پس از تکمیل زیرساختها ،دهه فجر امسال بیش از ۱۶هزارواحد تحویل متقاضیان شود .
وی افزود :قیمت نهایی واحد ها اعلام شده است ومتقاضیان می توانند با مراجعه به کارتابل هوشمند،میکانیزم پرداخت را مشاهده کنند.
طاهرخانی گفت :دولت گذشته وام با تسهیلات ارزان قیمت و زمین۹۹ ساله را در اختیار متقاضیان مسکن مهر قرار داد اما عملیاتی شدن ساخت و ساز مسکن مهر نیازمند تکمیل آورده‌های مردمی است.
یکی از نمایندگان متقاضیان با ابراز نارضایتی ازافزایش آورده گفت :علاوه برسود چهاردرصد ،برای وام سی میلیونی مسکن مهر از متقاضیان ،بانک سه میلیون دیگر اضافه از مردم دریافت می کند واین غیرقانونی است ،به گونه ای که ۳۳ میلیون باز پرداخت آن است .
حسن ولی پور مدیر عامل قبلی شرکت عمران شهر پردیس نیز درماههای قبل اعلام کرده بود که متقاضیان واحد های فاز ۱۱پردیس ،باید ۱۲میلیون تومان آورده خود رافزایش دهند.

[ سه شنبه هفتم مهر ۱۳۹۴ ] [ ۲۲:۴۱ ]