فاز ۱۱ پردیس بلوک ۱۰۰زون۴

فاز ۱۱ واحدهای صدا و سیما

طبقه ۲ جنوب غربی

واحد کاملا اماده

۰۹۱۹۵۰۰۰۸۶۲

فقط کارهای وام مانده بابت تحویل کلید

قیمت  ۷۲میلیون

بدون واسطه و مستقیم

 

خرید و فروش مسکن مهر پردیس:   ۰۹۱۲۴۴۵۶۲۴۸