فاز ۱۱ زون۱بلوک۶ طبقه ۸ ویو رو به روستای پورزن

سند۵برگی گرفته شده

بلوک آماده و در اولویت تحویل

قیمت ۳۶۸میلیون

۰۹۱۲۴۴۵۶۲۴۸

در صورت خرید هود و گاز و سینگ و یا کناف کاری رایگان هدیه من به شما مشتری گرامی خواهد بود.