پردیس فاز ۱۱ زون ۵

فروش فاز ۱۱  زون۵ بلوک۳۹ طبقه ۷شمال غربی

واحد تکمیل و اماده

سند ۵ برگی شرکت عمران گرفته شده

بدهی ندارد. و تحویل کلید ۱ماهه طبق قول شرکت عمران

ویو ا بسسیار عالی و کیلومتر ها دید .

تاریخ معرفی      ۱۳۹۷٫۰۶٫۱۵

قیمت ۱۷۸میلیون

 

 

 


 

فروخه شد