مسکن مهر فاز ۸ پردیس ۹۸متری دوخوابه واقع در پروژه لیپار

طبقه چهارم فول امکانات و دسترسی محلی عالی و تک

عرصه واحد به ارزش ۵۰میلیون تسویه شده

قیمت ۱میلیارد و۲۴۰ میلیون

خرید مستقیم از مالک ۰۹۱۲۴۴۵۶۲۴۸