فاز ۸ پردیس ۱۲۱متری ۳خوابه ویو کل شهر

فاز ۸ پردیس ۱۲۱متری ۳خواب

بر بلوار امیرکبیر

ویو کل شهر و ابدی

اولویت تحویل

قیمت ۱٫۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

شماره تماس ۰۹۱۲۴۴۵۶۲۴۸