فاز ۸ پردیس۱۰۵متری پروژه تخت جمشید کلید

عرصه تسویه و بدون بدهی

فول امکانات

دارای سالن اجتماعات و مشاعات طبقه منفی زیر پارکینگ

قیمت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بافهمی ۰۹۱۹۵۰۰۰۸۶۲

فروخته شد