فروش آپارتمان فول امکانات در فاز ۸ پردیس پروژه سنگ بنا کسری

آماده سکونت و انشعابات وصل

مشخصات: ۹۸متری طبقه چهارم .آسانسور روشن.کل بلوک ۸ واحد و همگی ساکن.انشعابات وصل.واحد تجهیز شده و فول امکانات.قابلیت رهن تا ۲۲۰ میلیون

قیمت یک میلیارد و هفتصد میلیون

۰۹۱۲۴۴۵۶۲۴۸ بافهمی