فروش فاز ۱۱ زون ۴ بلوک۱۰۷ طبقه ۶جنوبی(رو به افتاب و خاص)
دفترچه ۵برگی داردو بدون بدهی
خیابان طراوت ۲
رادیاتور.پکیج.کولر .نقاشی .سرامیک.شیر الات و …..

محوطه سازی انجام شده و بلوک کارمند نشین

کل بلوک ساکن هستن

تلفن تماس ۰۹۱۲۴۴۵۶۲۴۸—۰۹۱۹۵۰۰۰۸۶۲

قیمت ۹۴میلیون

تاریخ معرفی ۳مهر ۹۶