فروش فاز ۱۱ زون ۲بلوک ۹۴

فروش یک واحد اپارتمان واقع در زون ۲ بلوک۹۴ طبقه ۱۰شمالی با ویو عالی

تلفن تماس ۰۹۱۲۴۴۵۶۲۴۸

تاریخ معرفی ۱۳۹۶/۲/۲۴