فروش فاز ۱۱ زون ۵

 

 

فروش فاز ۱۱  پردیس زون ۵ طبقه همکف کلید تحویل

شماره تماس ۰۹۱۲۴۴۵۶۲۴۸—-۰۹۱۹۵۰۰۰۸۶۲      بافهمی