فروش فاز ۱۱ پردیس زون۱ با سند ۵برگی

فاز ۱۱ پردیس زون۱ بلوک ۹۲

طبقه ۲ شمالی

با سند ۵برگی و اماده سکونت

جهت خرید با شماره ۰۹۱۲۴۴۵۶۲۴۸ تماس بگیرید