فروش فاز ۸ پردیس عرصه تسویه

فروش فاز ۸ پردیس ۲خوابه ۱۰۵متری

پروژه پویان بتن طبقه دوم

خیابان ولیعصر فاز۸ پردیس .بهترین لوکیشن منطقه

دسترسی به مرکز خرید و … عالی

سند ۵برگی + سند عرصه

آماده تحویل

۰۹۱۹۵۰۰۰۸۶۲ بافهمی