فاز ۸ پردیس پروژه کیادژ پرشین طبقه اول

۱۰۰متر مفید +۲۰متر تراس

پارکینگ مسقف+انباری

تلفن تماس : ۰۹۱۹۵۰۰۰۸۶۲

تاریخ معرفی ۹۷/۱۱/۱۰