فروش فاز ۸ پروژه امیر ساوالان

فروش فاز ۸ پروژه امیر ساوالان

بلوک۲۳۹طبقه ۳غربی

سند ۵برگی .پیشرفت پروژه۷۰درصد

تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

قیمت ۷۱۵میلیون نقد

۰۹۱۲۴۴۵۶۲۴۸ شماره تماس