فاز ۸ پردیس پروژه رادپی ایلام بلوک ۴۵ طبقه ۳

سند ۵برگی دارد

بلوک ساکن دارد و ویو عالی و ابدی

اسانسور روشن

دسترسی به اتوبان و فاز ۸ عالی و جزو بهترین پروژه های فاز ۸ پردیس

جهت خرید با شماره ۰۹۱۹۵۰۰۰۸۶۲ تماس بگیرید