فروش فاز ۸ پروژه پتروپارس

طبقه دوم و کل ساختمان ۳طبقه

سند ۵برگی دارد تحویل برج۱سال ۹۸

۰۹۱۲۵۰۰۰۸۶۲