فاز ۸ پروژه پگاه تکنو طبقه دوم

۱۰۰متر +پارکینگ مسقف+ آسانسور

بلوک ویو دار و نبش اصلی

سند ۵برگی گرفته شده

بلوک ساکن دارد و انشعابات بلوک نصب

جهت خرید با شماره ۰۹۱۹۵۰۰۰۸۶۲ تماس بگیرید