فاز ۱۱ زون۴ شمالی بلوک۱۰۷ طبقه ۱۳ شمال غربی

سند ۵برگی گرفنه شده

بدون۱ریال بدهی

ویو بسیار عالی و خاص

رادیاتور.پکیج.کولر .نقاشی .سرامیک.شیر الات و …..

کل بلوک ساکن شده اند و اسانسور روشن

محوطه سازی و گل کاری نیز انجام شده

 

تلفن تماس ۰۹۱۲۴۴۵۶۲۴۸—۰۹۱۹۵۰۰۰۸۶۲

 

قیمت ۸۸میلیون     و قابل مذاکره