فروش واحد در فاز ۱۱ پردیس

زون ۳ بلوک ۶۵ طبقه ۶

پیشرفت کار ۹۰%

ویو ا بسسیار عالی و کیلومتر ها دید .

۰۹۱۲۴۴۵۶۲۴۸—-۰۹۱۹۵۰۰۰۸۶۲ تماس

قیمت۱۶۸میلیون تخفیف پای معامله

تاریخ معرفی      1397٫۰۹٫۲۶

فروخته شد