قیمت نهایی فازهای ۵ و ۸ پردیس

قیمت نهایی فازهای ۵ و ۸ پردیس
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس در خصوص قیمت نهایی فازهای پنج و هشت نیز گفت: در فاز اول اعلام قیمت نهایی مسکن مهر در پردیس، فاز ۱۱ را اعلام کردیم که نزدیک ۳۷۵ میلیون ریال قیمت نهایی واحدها در این فاز است، اما در حال حاضر پیگیر بررسی قراردادهای محوطه‌سازی پیمانکاران مختلف در فاز هشت هستیم و به‌زودی و پس از تأیید مشاور قیمت نهایی واحدها در فازهای دیگر هم اعلام خواهد شد.

رجب‌صلاحی تصریح کرد: متأسفانه پردیس در موقعیت توپوگرافی خاص و مسکن مهر در این فازها در مناطقی با تپه و ماهور بنا شده است و این منطقه با محوطه‌های هموار تفاوت زیادی دارد؛ اما تلاش داریم که به‌زودی جمع‌بندی‌ها به اتمام برسد و طی یک تا دو ماه آینده قیمت این فازها، نهایی و اعلام شود.

اجبار متقاضیان به دریافت دفترچه اقساط
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس در خصوص اجبار متقاضیان به دریافت دفترچه اقساط نیز اظهار کرد: بسیاری از متقاضیان به دنبال این هستند که زودتر دفترچه قسط خود را دریافت کنند و با توجه به اینکه هنوز واحدی را هم تحویل نگرفتند، سود کمتری پرداخت کنند.

وی افزود: این اقدام به سود متقاضیان است؛ چون هرچه زودتر پرداخت اقساط را شروع کنند، سود کمتری به پول دریافتی آن‌ها تعلق می‌گیرد.

رجب‌صلاحی در خصوص سود دوران مشارکت که بانک خواهان دریافت آن شده نیز گفت: این مورد را ما هم شنیدیم و این بحث به معاون وزیر راه و شهرسازی منتقل شده و قرار است از سوی دفتر وی صحت و سقم آن را از بانک‌ها استعلام کنند و اگر این موضوع صحت داشته باشد، به آن پاسخ دهند؛ اما ما نیز کاملاً مخالف دریافت سود مشارکت از متقاضیان هستیم.

[ چهارشنبه یازدهم آذر ۱۳۹۴ ] [ ۲۳:۳۶ ] [ مسکن مهر پردیس ]