نحوه صحیح خرید مسکن مهر پردیس

نکات مهم در خرید مسکن مهر پردیس (واحدهای تحویل نشده)

تعدادی نکته در خرید و فروش مسکن مهر پردیس فازهای ۱۱ و ۸ و ۹ و۵ باید رعایت گردد که متاسفانه بعضی افراد به دلیل عدم اگاهی و نبود مشاور با تجربه این موارد را رعایت نکرده و دچار مشکل میشوند . تصمیم بر این شد تا بعضی از موارد مهم را جهت راهنمایی دوستان گوشزد نماییم.
۱:مهم ترین نکته داشتن تضمین برای خریدار میباشد که با مبلغ سفته ۱۰۰میلیونی که فروشنده امضا و تسلیم خریدار میکند( جهت ضمانت انجام کار و تضمین سلامت واحد ) انجام میگیرد.
۲:ضمانت دوم توسط دفتری که عقد قرارداد را انجام میدهد هست که توسط مهر معتبر با جواز صنفی میباشد که زیر نظر اتحادیه املاک میباشد.(مهر های معتبر دارای شماره بندی میباشد که شماره املاک و کد صنفی در انها ذکرشده نه مهرهایی با نام های متفرقه) لازم به ذکر است مهر در پایین مبایعه نامه با امضای صاحب جواز یا مباشر دارای اعتبار میباشد. بدون تنظیم مبایعه در صورت فوت فروشنده وکالت باطل میگردد.
۳:استعلام قرارداد واگذاری واحد از دبیرخانه کارگذاری مسکن مهر پردیس(پرونده واحد فاقد شکایت ومسدودی حساب به عنوان مهریه زوجه و… باشد )
۴:استعلام حساب از موجودی واریز شده به حساب مسکن مهر پردیس همراه با مهر بانک مسکن
۵: موجود بودن اصل فیش های واریزی ( سال ۹۱فیش های واریزی خرید و فروش میشده در صورت نبودن هر احتمالی اعم از واگذاری به شخص دیگر و.. وجود دارد)
۶:موجود بودن قرارداد واگذاری با ۲مهر برجسته (در صورت نبودن به دلیل عدم چاپ قرارداد از سمت کارگذاری مسکن مهر احتمال دارد طبقه وجهت و بلوک اعلامی تا چاپ قرارداد تغییر نماید)
۷: تنظیم وکالت محضری با ذکر مشخصات کامل واحد
۸:تنظیم تعهد نامه محضری
۹:استعلام از سایت مسکن مهر و گرفتن پیرینت از مشخصات واحد که شامل شماره پرونده واحد و مشخصات فردی ثبت نام کننده میباشد
۱۰:در پایان با کلیه مدارک به کارگذاری مسکن مهر مراجعه و شماره موبایل نفر اول را به شماره خود تغییر داده وانتقال قطعی سند را انجام دهید.

تنظیم متن توسط: بافهمی سال ۹۳