نیاز پردیس به ۱۵ ناحیه شهری تا سال ۱۴۰۰/ پرهیز از بی‌برنامگی با تدوین سند ۵ ساله

شهردار پردیس، حذف اعمال سلایق مختلف و پرهیز از بی‌برنامگی را از مواهب تدوین سند پنج ساله در شهرداری‌ها خواند و از نیاز پردیس به ۱۵ ناحیه شهری تا سال ۱۴۰۰ خبر داد. به گزارش صبح پردیس، محمد لاله اظهار کرد: شهرداری پردیس طی چهار سال اخیر بر اساس اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور، برنامه توسعه استان، طرح‌های جامع و تفصیلی شهر پردیس و همچنین الزاماتی شامل ماده ۲۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ماده ۱۵ قانون نوسازی شهری سه برنامه مدون شامل بودجه سالانه جاری و عمرانی شهرداری، برنامه پنج ساله توسعه پردیس و برنامه اقتصاد مقاومتی برای این شهر طراحی، تدوین و ارائه کرد. وی در تشریح تفاوت‌های وجود و یا عدم وجود برنامه پنج ساله برای شهرداری‌ها، افزود: وجود یک برنامه پنج ساله مدون در هر شهرداری، انضباط در بخش‌های مختلف به‌ویژه امور مالی را به همراه دارد، چراکه بودجه هر سال باید با توجه به اعتبارات سال‌های گذشته و آینده برآورد و تعیین شود. شهردار پردیس تصریح کرد: از سوی دیگر، وجود چنین برنامه‌هایی دخالت سلایق مختلف با تغییر مدیریت و بی‌برنامگی در امور عمرانی و خدماتی به حداقل ممکن تقلیل می‌دهد. شهردار پردیس ادامه داد: برنامه پنج ساله توسعه شهر پردیس بر اساس میانگین بودجه پنج سال قبل و با در نظر گرفتن افق طرح‌های جامع و تفصیلی تا سال یک هزار و ۴۰۰ طراحی‌شده است. *شهر پردیس نیازمند ۱۵ ناحیه شهری تا سال ۱۴۰۰ وی در ادامه از نیاز شهر و شهرداری پردیس به ۱۵ ناحیه شهری برای ارائه خدمات شایسته به شهروندان طی سالیان آینده خبر داد و گفت: شهر پردیس با توجه به تحویل و اسکان تدریجی در سایت‌های مسکن مهر در آینده‌ای نه چندان دور به جمعیتی بالغ‌بر ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد. شهردار پردیس تصریح کرد: چارت سازمانی امروز شهرداری پردیس برای خدمات‌رسانی به ۱۰۰ هزار نفر طراحی‌شده، اما با افزایش جمعیت تا سقف مذکور این چارت نیازمند تغییر و شهر پردیس نیازمند پنج منطقه و در نتیجه ۱۵ ناحیه شهری دارای امکاناتی حداقلی شامل آشیانه‌های آتش‌نشانی، خودروهای خدماتی، نیروی انسانی زبده و … است. لاله گفت: خدمات‌رسانی به جمعیت امروز و آینده شهر پردیس به‌ویژه در حوزه مسکن مهر این شهر، نیازمند نگاهی ویژه، کارشناسی و ملی از سوی رده مختلف مدیریت شهرستانی، استانی و کشوری است