پردیس فاز ۱۱ زون ۴ بلوک ۶۹ طبقه۳ خیابان طراوت

فروش فاز ۱۱ زون۴ بلوک ۶۹ طبقه ۳شمالی
دفترچه ۵برگی گرفته شده و اماده تحویل
واقع در خیابان طراوت
دارای ۴۰وام بانک مسکن
۰۹۱۲۴۴۵۶۲۴۸ تلفن تماس
قیمت ۹۵میلیون
تخفیف پای معامله
تاریخ معرفی : ۲۸آبان سال ۹۶