گروه تلگرامی خرید و فروش فاز ۱۱ و ۸

بحث پیرامون خرید و فروش فاز های ۱۱و ۸💯💯💯💯💯
https://telegram.me/joinchat/DaOl-kBXEJQ9TpjLkxgrVA

۰۹۱۲۴۴۵۶۲۴۸      ۰۹۱۹۵۰۰۰۸۶۲  شماره تماس جهت خرید و فروش فاز ۱ و ۸ پردیس