قیمت نهایی فازهای ۵ و ۸ پردیس

قیمت نهایی فازهای ۵ و ۸ پردیس مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس در خصوص قیمت نهایی فازهای پنج و هشت نیز گفت: در فاز اول اعلام قیمت نهایی مسکن مهر در پردیس، فاز ۱۱ را اعلام کردیم که نزدیک ۳۷۵ میلیون ریال قیمت نهایی واحدها در این فاز است، اما در حال حاضر پیگیر […]