فاز ۱۱ پردیس بلوک ۱۰۰زون۴

فاز ۱۱ واحدهای صدا و سیما طبقه ۲ جنوب غربی واحد کاملا اماده ۰۹۱۹۵۰۰۰۸۶۲ فقط کارهای وام مانده بابت تحویل کلید قیمت  ۷۲میلیون بدون واسطه و مستقیم   خرید و فروش مسکن مهر پردیس:   ۰۹۱۲۴۴۵۶۲۴۸