فاز ۱۱ زون ۱ طبقه ۸ رو به روستای پورزن

فاز ۱۱ زون۱بلوک۶ طبقه ۸ ویو رو به روستای پورزن سند۵برگی گرفته شده بلوک آماده و در اولویت تحویل قیمت ۳۶۸میلیون ۰۹۱۲۴۴۵۶۲۴۸ در صورت خرید هود و گاز و سینگ و یا کناف کاری رایگان هدیه من به شما مشتری گرامی خواهد بود.