حذف ضامن وام برای مسکن مهر پردیس

مدیرعامل شرکت عمران پردیس وعده داد که قرار است از چند روز آینده بانک مسکن فقط با دریافت سفته و تعهد به جای دو ضامن معتبر دفترچه اقساط را برای متقاضیان مسکن مهر پردیس صادر کند غفوری افزود: این تصمیم تنها برای مسکن مهر شهر پردیس و با دستور وزیر راه و شهرسازی گرفته شده […]