پردیس فاز ۱۱ زون ۴ بلوک ۶۹ طبقه۳ خیابان طراوت

فروش فاز ۱۱ زون۴ بلوک ۶۹ طبقه ۳شمالی دفترچه ۵برگی گرفته شده و اماده تحویل واقع در خیابان طراوت دارای ۴۰وام بانک مسکن ۰۹۱۲۴۴۵۶۲۴۸ تلفن تماس قیمت ۹۵میلیون تخفیف پای معامله تاریخ معرفی : ۲۸آبان سال ۹۶