نقشه خطر زلزله ایران و پردیس

نقاط سفید زلزله در ایران اجتماع > اجتماعی – مهدیه تقوی‌راد: «زلـــزله ۷.۳ریشتری کرمـــانشاه»، «زلزله ۴.۲ریشتری ارومیه»، «زلزله ۴.۸ریشتری لنگرود»، « زلزله ۶.۱ریشتری کرمان» اینها تنها تعدادی از زلزله‌های مهمی است که در روزهای اخیر مناطق مختلفی از کشورمان را از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب به لرزه درآورده است. زمين‌لرزه‌هاي متعدد روزهاي اخير […]