مالکان مسکن مهر پرديس هرچه سریعتر سند ۵ برگی خود را دریافت کنند

مالکان مسکن مهر پرديس هرچه سریعتر سند 5 برگی خود را دریافت کنند

فروش فاز ۸ پروژه پتروپارس

فروش فاز ۸ پروژه پتروپارس طبقه دوم و کل ساختمان ۳طبقه سند ۵برگی دارد تحویل برج۱سال ۹۸ ۰۹۱۲۵۰۰۰۸۶۲