فاز ۸ پردیس۱۰۵متری پروژه تخت جمشید کلید

فاز ۸ پردیس۱۰۵متری پروژه تخت جمشید کلید عرصه تسویه و بدون بدهی فول امکانات دارای سالن اجتماعات و مشاعات طبقه منفی زیر پارکینگ قیمت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بافهمی ۰۹۱۹۵۰۰۰۸۶۲ فروخته شد