فروش فاز ۱۱پردیس زون ۵ بلوک ۱۷

  فروش مسکن مهر پردیس فروش یک واحد فاز ۱۱ پردیس بلوک ۱۷ طبقه۶ ویو بسیار عالی بلوک های صدا و سیما اماده برای تحویل واریزی  بانکی ۳۳میلیون ۱۳۹۶/۲٫۲۶ تاریخ معرفی تلفن تماس ۰۹۱۲۴۴۵۶۲۴۸

فروش فاز ۱۱ زون ۵

    فروش فاز ۱۱  پردیس زون ۵ طبقه همکف کلید تحویل شماره تماس ۰۹۱۲۴۴۵۶۲۴۸—-۰۹۱۹۵۰۰۰۸۶۲      بافهمی