فاز ۸ پردیس ۱۲۱متری ۳خوابه ویو کل شهر

فاز ۸ پردیس ۱۲۱متری ۳خواب بر بلوار امیرکبیر ویو کل شهر و ابدی اولویت تحویل قیمت ۱٫۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان شماره تماس ۰۹۱۲۴۴۵۶۲۴۸