فروش فاز ۸ پردیس عرصه تسویه

فروش فاز ۸ پردیس ۲خوابه ۱۰۵متری پروژه پویان بتن طبقه دوم خیابان ولیعصر فاز۸ پردیس .بهترین لوکیشن منطقه دسترسی به مرکز خرید و … عالی سند ۵برگی + سند عرصه آماده تحویل ۰۹۱۹۵۰۰۰۸۶۲ بافهمی