فاز ۸ پردیس رو به روی فروشگاه کوروش پروژه لیپار

مسکن مهر فاز ۸ پردیس ۹۸متری دوخوابه واقع در پروژه لیپار طبقه چهارم فول امکانات و دسترسی محلی عالی و تک عرصه واحد به ارزش ۵۰میلیون تسویه شده قیمت ۱میلیارد و۲۴۰ میلیون خرید مستقیم از مالک ۰۹۱۲۴۴۵۶۲۴۸