فروش فاز ۱۱ زون ۵ بلوک ۱۷

فروش یک واحد فاز ۱۱ زون ۵ بلوک ۱۷ طبقه ششم . جزو واحدهای صدا و سیما .واریزی ۳۴ میلیون .اماده برای تحویل.  شماره تماس ۰۹۱۲۴۴۵۶۲۴۸ تاریخ معرفی ۱۳۹۶/۲/۱۹