مینی بوس های خطی های فاز ۱۱ پردیس

مينى بوس هاى خطّىِ ، پرديس-فاز١١(محله ايرانشهر) مستقر در ضلع غربى ميدان امام ( روبروى مركز مخابرات ) همه روزه آماده سرويس دهى به ساكنين ايرانشهر ميباشند. (بصورت رايگان)