آغاز فروش عرصه مسکن مهر پردیس

قیمت هر مترمربع قدرالسهم عرصه هر واحد از حدود ۷.۵ میلیون تومان آغاز و تا حدود ۹.۸ میلیون تومان است. ارزش کل عرصه هر واحد نیز از حدود ۳۱ میلیون تومان آغاز و به حدود ۴۸ میلیون و ۸۶۷ هزار تومان ختم می‌شود.